Gaudete

Fundacja Ad Maiorem Dei Gloriam – Harcerstwo Niepokalanej (Drużyna GAUDETE) – organizacja mająca na celu ewangelizację ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, które poprzez formację i dzielenie się wiarą współbudują ruch rodzin – drużyn Harcerstwa Niepokalanej.

Reprezentant: Rafał Lewandowski ().

Ewangelizacyjna Wyprawa Rodzinna