Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej w domenie:
gaudete21.wiekszedobro.pl
oraz polityka prywatności (cookies)

Preambuła

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przetwarzania plików cookies oraz zakres świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej w domenie gaudete21.wiekszedobro.pl przez Fundację AMDG – Harcerstwo Niepokalanej, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000413134, posługującą się numerem NIP 7282789165, email: zwaną dalej Udostępniającym.

§ 1
Polityka prywatności – cookies

Dla usług realizowanych na stronie internetowej dostępnej w domenie: gaudete21.wiekszedobro.pl Administratorem Danych Osobowych jest Udostępniający.

 1. Co to są pliki cookies?
  Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 2. Jakie funkcje spełniają cookies?
  Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

 3. Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
  Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, agregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

 4. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§ 2

Usługi za pośrednictwem strony internetowej w domenie gaudete21.wiekszedobro.pl

 1. Dokonując jakichkolwiek operacji związanych z rejestrowaniem, logowaniem, udostępnianiem wszelkich treści za pośrednictwem strony internetowej w domenie gaudete21.wiekszedobro.pl oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (ukończyłeś/aś 18 lat), oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów Udostępniającego.

 2. Informacje handlowe mogą być przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu i nie są prawnie wiążące, nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji handlowych, masz możliwość rezygnacji w dowolnym czasie. Można to uczynić poprzez przesłanie wiadomości email na adres: 

 3. Korzystając z usług realizowanych za pośrednictwem strony internetowej w domenie gaudete21.wiekszedobro.pl wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekażesz podczas wypełniania formularza subskrypcji na stronie. Zebrane od Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług i przesyłania informacji handlowych.
  a). twoja zgoda, o której mówi punkt 3 paragrafu 2. w szczególności dotyczy informacji o twoich przekonaniach religijnych.

§ 3

Dane osobowe

 1. Udostępniający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: email: ; tel. +48 668 236 110.

 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT:

  1. Home PL S.A.,70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4, NIP 8522103252.

 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 6. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 9. Dane są udostępnione przez Ciebie dobrowolnie i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Ewangelizacyjna Wyprawa Rodzinna